STĄD

PÓJDĘ

DALEJ

Tak! U nas ciągle coś się dzieje!

POCHWALIMY SIĘ naszą działalnością!

Wyjątkowość oferty edukacyjnej podkreślają m. in. Wyjazdy zagraniczne młodzieży, obozy integracyjne, obozy zimowe, warsztaty plastyczne, dziennikarskie, wokalne i teatralne, lekcje tańca, szachy, nauka pływania, dodatkowe zajęcia językowe i sportowe (sztuki walki). Corocznie szkoła bierze udział w międzynarodowym konkursie Odyseja Umysłu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i odnosi sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i światowym.