historia

W 1991 roku Państwo Hanna i Paweł Piekarscy wraz z grupą przyjaciół i znajomych powołali do życia Społeczne Liceum Ogólnokształcące – dziś Zespół Szkół Społecznych, który odgrywa znaczącą rolę w życiu oświatowym i kulturowym naszego miasta.

Placówka początkowo bardzo skromna, odnosiła coraz większe sukcesy, dzięki czemu przetrwała. „Nowa i inna” została zaakceptowana, choć nie od razu… Dziś, po latach szkoła rozbudowana (w 2001 r. powstaje Społeczne Gimnazjum, w 2010r. Społeczna Szkoła Podstawowa), wyremontowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, dysponuje kortem tenisowym oraz wspaniałą aulą.

Wyjątkowość oferty edukacyjnej podkreślają m. in. Wyjazdy zagraniczne młodzieży, obozy integracyjne, obozy zimowe, warsztaty plastyczne, dziennikarskie, wokalne i teatralne, lekcje tańca, szachy, nauka pływania, dodatkowe zajęcia językowe i sportowe (sztuki walki). Corocznie szkoła bierze udział w międzynarodowym konkursie Odyseja Umysłu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i odnosi sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i światowym.

Tradycji stało się zadość – co roku nasi uczniowie osiągają najlepsze wyniki nie tylko na egzaminie gimnazjalnym ale także na egzaminie maturalnym. Cieszy nas niezmiernie fakt, iż 100% uczniów Społecznego Liceum zdaje maturę oraz dostaje się na wymarzony kierunek studiów.